Select Page

ADDEDO FINANCE DAY 2018

27 September Operaterassen, Stockholm

Addedo Finance Day 2018

Kom till Addedo Finance Day 2018 och låt dig inspireras till ny kunskap och nya idéer!
Du kommer kunna hämta inspiration och aktuell kunskap hos talare, våra konsulter och andra kunder. Vi följer upp förra årets succé med samma fina recept. Nu med ett nytt tema. Addedo Finance Day 2018 handlar om framtiden. Du kommer få inblickar i både den omedelbara snäva framtid som har med din roll att göra, men du kommer också få längre mer generella utblickar.

Vid sidan om att ta del av spännande presentationer kommer du också få möjlighet att diskutera konkreta frågor med Addedos experter inom Finance och Business Control samt våra partners. Addedo Finance Day kommer att ge dig uppdateringar och framgångsrecept. Du kommer också att få med en rad tankar och idéer på din resa mot en ljusnande framtid.

Läs mer

NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

PROGRAM

Vi öppnar upp vid 11:30 för registrering innan vi håller en gemensam lunch på Operakällaren. Efter lunch kommer Henrik Mitelman, Konjunktur-, Finans- och Trendanalytiker på Dagens Industri, prata om möjligheterna i världsekonomin och hur vi kan dra nytta av dem.

Vi fortsätter på eftermiddagen med parallella spår. Det ena spåret tar utgångspunkt i Financial Control och det andra i Business Control. Du kommer få inblickar i både den omedelbara snäva framtid som har med din roll att göra, men du kommer också få längre mer generella presentationer. Bland annat kommer Charlotte Anderberg berätta om hur Hexagon arbetar med IFRS 16. Isac Wadman kommer förmedla sina erfarenheter och utmaningar om att gifta ihop Finance och Business till One Finance hos Ålandsbanken.

Dessutom är många av oss från Addedo på plats för att visa på möjligheter och inspirera er att förädla era lösningar. Även våra partners är på plats och vad de fokuserar på kan du läsa längre ner.


Gemensam start

11:30 – 12:00 Registrering och mingel
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 13:15 Välkomna! – Johan Berggårdh, VD Addedo
13:15 – 14:00 ”Möjligheterna i världsekonomin”
– Henrik Mitelman, Konjunktur-, Finans- och Trendanalytiker i Dagens Industri


Parallella spår

14:15 – 15:00 “IFRS 16 – ett onödigt ont eller finns det fördelar?” – Charlotte Anderberg, Head of Group Financial Reporting, Hexagon

15:30 – 16:15 “Framtidens CFO” – Anders Persson, Grundare och CEO för Jobshark AB

14:15 – 15:00 “One finance – en resa mot processeffektivisering?” – Isac Wadman, Head of Group Finance, Ålandsbanken

15:30 – 16:15 “ESMA is coming!” – Hugh Wallis, Director, Regulatory Analysis, Certent


Gemensam avslutning

16:45 – 17:30 “Framtidens ekonomifunktion” – Bengt Skough, FAR
17:45 – 18:30 ”Det moderna beslutsfattandet” – Mona Riabacke, Doktor i beslutsfattande
18:30 till sent Middag och fest på Operaterrassen

”Möjligheterna i världsekonomin”

Henrik Mitelman, Konjunktur-, Finans- och Trendanalytiker i Dagens Industri

Inspireras av Henrik och ta rygg på de stora trendernas möjligheter! Henrik har ett stort och omtalat intresse och engagemang för världstrenderna. Eller som han själv säger: “Ibland blir det rätt, ibland går jag snett. Men det är ruskigt spännande. Aldrig tidigare har världen förändrats så snabbt”.

Henrik utgår från det dagsaktuellt läge och möjligheterna i världsekonomin. Han går vidare till tillväxtländerna som tar över stafettpinnen och våra chanser här i Norden att dra nytta av det hela för en ljusnande framtid.

”IFRS 16 – ett onödigt ont eller finns det fördelar?”

Charlotte Anderberg, Head of Group Financial Reporting and Control, Hexagon

IFRS 16 innebär ett stort engagemang med att förstå och att eventuellt säkerställa ett systemstöd för beräkningar. I princip alla påverkas av den nya standarden och många bedömningar måste göras. Kan vi också hitta fördelar med IFRS 16?

Från och med 1 januari 2019 blir IFRS 16 obligatoriskt. Dessa nya rapporteringskrav innebär en del förberedelsearbete. Och konsekvenserna slår på både BR och RR. I vissa fall hårt. Ta del av och lär dig från Hexagons arbete med deras IFRS 16 anpassning. Läs mer om Hexagon här.

”One finance – en resa mot processeffektivisering?”

Isac Wadman, Head of Group Finance på Ålandsbanken

I september 2016 bildade Ålandsbanken Group Finance genom att den tidigare Ekonomiavdelningen och Business Control slogs samman. Syftet var att skapa en gemensam agenda och gemensamma mål under devisen “One Finance”. En färdplan sattes upp om att säkerställa rätt personal och kompetens, rätt systemplattform med ändamålsenliga system och effektiva rutiner genom att jobba med och inte mot systemen, samt kanske det viktigaste – att svetsa samman en brokig grupp till att bli ett sammansvetsat team.

Vilka krav ställer den snabbt föränderliga omvärlden på vår kompetens och bemanning? Finns den traditionella ekonomrollen ens kvar i framtiden?

”Framtidens CFO”

Anders Persson, Grundare och CEO för Jobshark AB

Digitaliseringen och nya regelverk förändrar snabbt förutsättningar för ekonomifunktionen. Men hur påverkar detta behovet av kompetens och erfarenhet på individnivå vad gäller olika befattningar inom ekonomi? Vilka kompetenser bli värdefulla hos framtidens CFO? Hur resonerar företagsledningen när det gäller rekrytering av nyckelpersoner inom ekonomi? Hur ska du själv agera nu för att få en framgångsrik karriär?

Lyssna på denna föreläsning av Anders Persson, med bakgrund som CFO och grundare till det snabbväxande rekryteringsbolaget Jobshark AB.

”The European Regulatory Reporting Landscape & Future Requirements”

Hugh Wallis, Director, Regulatory Analysis

Understand from Hugh Wallis, Director of Regulatory Analysis at Certent, what the future hold for securities reporting in Europe. The impact of ESMA’s (ESEF) iXBRL mandate for publicly traded companies, and changes to the EBA and EIOPA filing requirements for Banks and Insurance companies.

With over 45 years of experience in information technology Hugh has been part of the XBRL world since its genesis in late 1999. Vice-Chair of the XBRL International Steering Committee, Chair of the XBRL Specification Working Group and Chair of several Working Groups. He is an author/editor of most of the standards from XBRL International (XII).

”IFRS 16 – ett onödigt ont eller finns det fördelar?”

Charlotte Anderberg, Head of Group Financial Reporting and Control, Hexagon

IFRS 16 innebär ett stort engagemang med att förstå och att eventuellt säkerställa ett systemstöd för beräkningar. I princip alla påverkas av den nya standarden och många bedömningar måste göras. Kan vi också hitta fördelar med IFRS 16?

Från och med 1 januari 2019 blir IFRS 16 obligatoriskt. Dessa nya rapporteringskrav innebär en del förberedelsearbete. Och konsekvenserna slår på både BR och RR. I vissa fall hårt. Ta del av och lär dig från Hexagons arbete med deras IFRS 16 anpassning. Läs mer om Hexagon här.

Framtidens ekonomifunktion

Bengt Skough, FAR

Sveriges ekonomiavdelningar är mitt uppe i ett omvälvande skifte som till stor del beror på ökad global konkurrens och digitalisering, framförallt när det gäller automatiseringen. Big Data, Artificiell Intelligens, RPA, molnbaserade programlösningar är exempel på teknikutvecklingar som ställer stora krav på organisations- och beteendeanpassningar inom företagens ekonomifunktioner.

I denna transformation finns det flera insikter ekonomichefer bör ta hänsyn till. Rollerna på ekonomiavdelningen kommer att förändras och förädlas. Det kommer framträda nya ansvarsområden, roller och egenskaper där data sätter agendan. Bengt Skough, ansvarig för framtidsfrågor hos FAR, ger oss under detta pass sin bild över de utmaningar och framförallt möjligheter som följer med digitaliseringen. Läs mer om detta här.

”Det moderna beslutsfattandet”

Mona Riabacke, Doktor i beslutsfattande

Mona Riabacke föreläser tankeväckande och inspirerande om hur vi bättre kan leda företag, organisationer och oss själva i tider av förändring, när osäkerheten är stor och tempot allt högre.

Hur fungerar vi, varför gör vi som vi gör och hur kan vi göra det bättre? Mona ger sina åhörare förståelse om våra grundläggande mekanismer och användbara verktyg för att kommunicera, driva förändring och ta oss an framtiden på bästa sätt. Med sin gedigna kunskap och erfarenhet från såväl forskarvärlden som näringslivet guidar Mona sina åhörare till klokare beslut i en allt mer komplex värld.

KOMPETENSSTATIONER

Under dagen kommer nedanstående kompetensstationer att finnas där våra erfarna konsulter är på plats för att inspirera och svara på era frågor.

• IFRS 16
Från och med 1 januari 2019 blir IFRS 16 obligatoriskt. Har du koll på vad det innebär? När ska man börja? Senast den 31 december 2018 måste IFRS 16 implementeras, innan nästa räkenskapsår börjar. Vi finns på plats för att svara på frågor rörande din IFRS 16-implementering.

• Regulatorisk rapportering
Lär dig hur du kan skapa årsredovisningar, kvartals- och styrelserapporter där du kombinerar text med data som kommer direkt från Cognos Controller eller andra källor. Aldrig mer behöver du vara orolig över att du glömt att uppdatera någon siffra!

• Planning & Analytics
Möt våra konsulter som arbetar framförallt med att bygga planering- och rapportlösningar till våra kunder. Bli inspirerad av vilka möjligheter våra olika lösningar kan ge dig.

• Self Assessments och hållbarhetsredovisning
Bli inspirerad av hur man kan använda Cognos Controller inte bara för finansiell information utan för annan typ av information som är koncernövergripande.

• Edo. Connect
Upptäck hur du enkelt kan överföra data från dina källsystem till Cognos Controller.

• Edo.Express
Låt oss få visa vilka analysmöjligheter som finns i Cognos Controller. Med Edo.Express blir möjligheterna än mer lättanvända och enkla att underhålla.

• Edo.CashFlow
Cash is king! Och med vår modell för kassaflödesanalys så kan ni enkelt följa upp både bolagens såväl som era koncerners kassaflöde.

• Teknikhörna
Möt våra tekniska konsulter som hjälper dig med installationer, uppgraderingar och alla andra frågor av mer teknisk karaktär.

• Support
Möt vårt support-team som gör allt i deras makt för att hjälpa er.

ADDEDO FINANCE DAY 2018

27 September Operaterassen, Stockholm

MER OM DAGEN

Med framtiden ställs vi inför nya utmaningar och möjligheter som påverkar vårt arbete. Vi står inför en alltmer komplex ekonomi, ökade regulatoriska rapporteringskrav i kombination med stora globala marknadsutmaningar. CFOn och controllerfunktionen ställs ofta främst när det gäller att utvärdera och ta in det som kommer med den teknologiska utvecklingen. I synnerhet när det gäller tillämpningar kring verksamhetsstyrning, men även andra processer. Med den positionen kommer ett större strategiskt ansvar för att säkerställa att dessa nya insikter faktiskt ligger till grund för hur organisationen agerar och navigerar. Man måste bredda sitt expertområde och höja sin röst.

Vid sidan om att ta del av spännande presentationer kommer du också få möjlighet att diskutera konkreta frågor med Addedos experter inom Finance och Business Control samt våra partners. Addedo Finance Day kommer att ge dig uppdateringar och framgångsrecept. Du kommer också att få med en rad tankar och idéer på din resa mot en ljusnande framtid.

OM OSS

Addedo startades 2007 med en vision om att vara den ledande partnern när det gäller större koncerners behov av applikationskonsulting och systemstöd inom Group Finance. 10 år senare arbetar vi med över 250 olika koncerner med att stötta och utveckla deras behov av ekonomi- och verksamhetsstyrning och vi samarbetar med flera av de största leverantörerna inom detta område.

Våra partners på plats:

Läs mer om våra samarbetspartners här